როგორ მუშაობს სისტემა

როგორ განისაზღვრება კომპეტენტურობის სასტარტო მაჩვენებელი?
როგორ მუშაობს სანდოობის მეტრი?
როგორ მუშაობს პოზიციათა სტაბილურობის მეტრი?
როგორ განისაზღვრება მარგი ქმედების პოტენციალი?
როგორ მუშაობს გავლენის მეტრი?
როგორ მუშაობს დაპირებათა მეტრი?
როგორ მუშაობს პროგნოზირების ხარისხის მეტრი?